متخصص رادیولوژی

تعداد بازدید:۴۰۸

1 . دکتر مائده شریفیان متخصص رادیولوژی وسونوگرافی 

2 . دکتر اکرم السادات ثابت محمودی متخصص رادیولوزی وسونوگرافی  

3 . دکتر فاطمه سلجوقی متخصص رادیولوژی وسونوگرافی 

 

آخرین ویرایش۲۷ شهریور ۱۳۹۹