مسئول مددکاری

تعداد بازدید:۵۰۸

علی راهدار مددکار بیمارستان

مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد

مددکار اجتماعی فردی است که هدف او در حوزه بهداشت و درمان بالا بردن کارکرد اجتماعی افراد و گروهها است. پزشک درمان می کند و مددکار در برنامه پیشگیری ، درمان و پیگیری بعدی بیماری مشارکت دارد .

 مددکاری اجتماعی عبارت از مجموعه ای متشکل از تدابیر و مشاوره و فعالیتهای حرفه ای است که در قالب نهادها، سازمانها و موسسات رفاهی توانبخشی، اجتماعی، فرهنگی و تربیتی عرضه می شود تا با ایجاد تغییر و دگرگونی مناسب در شرایط مادی و معنوی افراد و اقشار جامعه زمینه بهزیستی رشد و تعالی آنها را فراهم آورد.

مددکاران اجتماعی می توانند خدمات خود را در سه زمینه زیر با بهره گیری از فعالیتهای حرفه ای- تخصصی به جامعه عرضه نمایند:

مددکاری فردی: ارائه خدمات حرفه ای به افراد و خانواده ها تا روابط اجتماعی سالمتر و موثرتری را دارا شده و قادر شوند با بهره گیری از استعدادها توانمندیها، امکانات درونی و بیرونی خود و جامعه به حداکثر رشد مادی و تعالی معنوی و رضامندی حاصل از آن دست یافته و به صورت مستقل و خودکفا و با کارآیی بیشتر به زندگی خویش ادامه دهند.

مددکاری جامعه ای: توسعه و تعمیم خدمات مددکاری اجتماعی در جوامع مختلف به منظور تامین نیازهای اجتماعی، فرهنگی رفاهی از طریق بسیج نیروها و جلب مشارکتهای عمومی و بهره گیری از استعدادها و نیروهای موجود جامعه.

مددکاری گروهی: ارائه خدمات مددکاری گروهی به افراد به منظور رشد استعدادها ظرفیتها و قابلیتها با بهره گیری از روابط و فعل و انفعالات گروهی است تا اعضاء قادر شوند بر مسائل و مشکلات خود فائق آمده بنحو مطلوب تری از عهده وظایف و مسئولیتهای فردی و اجتماعی برآیند.
 
خدمات واحد مددکاری اجتماعی بیمارستان :
 
 یکی از مهمترین وظایفی که گاهی بیشترین وقت مددکاری را می گیرد بررسی وضعیت  مالی بیماران و حل مشکل پرداخت هزینه های درمان بیماران ( تخفیف در هزینه ها ) می باشد که شامل ویزیت ، لوازم پزشکی ، آزمایشگاه ، رادیولوژی ، بستری ، پذیرش وترخیص جهت عمل جراحی و درمان طبی که با توجه به بررسی های کارشناسانه در مورد وضعیت اقتصادی بیمار صورت می گیرد اما مددکاران اجتماعی فعالیتهای دیگر نیز انجام میدهند که در زیر به تعدادی از آنها اشاره شده است.
 .
 هماهنگی با تیم درمان :
 
هماهنگی با پزشکان و پذیرش بیمارستان ، در ارتباط با معرفی بیماران سرپایی و بستری به مددکاری با توجه به مشکل درمانی و اجتماعی و تشخیص نوع بیماری آنها در این رابطه تماس با پزشکان و پیگیری کار بیمارانی که بی کس و بدون همراهی هستند شامل ویزیت ، جراحی و غیره و همچنین ارجاع بیماران معرفی شده از مراکز مختلف به درمانگاههای مرکزی و بخشها به جهت ویزیت و در صورت نیاز بستری مانند بچه های معلول وبچه هایی که از شیر خوارگاه می باشند.
 
 
تحقیق و بررسی در زمینه شناخت مسائل و مشکلات اجتماعی ،اقتصادی ، خانوادگی :
 
•    شناخت مشکلات بیماران با مراجعه روزانه به بخشهای مختلف بیمارستان و تماس با پزشک و سایر کادر درمانی و مذاکره با بیماران صورت می گیرد .
•    رسیدگی به وضعیت بیماران خردسال و کودک بی کس و بدون همراهی که دارای مشکلات و درمانهای پیچیده می باشند و سرزدن به آنها  .
•    تهیه وسایل پزشکی بیماران واجد الشرایط مددکاری که کسانی را نداشته ویا خانواده بی بضاعتی دارند و پیگیری کار آنها توسط مددکار بیمارستان صورت می گیرد.
•     مشاوره و مصاحبه با مادران و پدران  این بیماران در جهت رفع مشکلات موجود در نحوه درمان و بالاخص اخذ رضایت جهت انجام عمل جراحی و تقویت روحیه و آرامش بخشیدن به خانواده و خود بیمار . 
•     سرکشی روزانه به بخشهای بیمارستان و راهنمائی بیمارانی که مشکل بیمه دارند
•    تخفیف به بیماران بستری بی بضاعت
•     بررسی بیمارانی که قصد بستری شدن دارند و تقاضای تخفیف علی الحساب می کنند
 
ارتباط با موسسات درمانی ، بهداشتی ،آموزشی واجتماعی دررابطه بامشکلات بیماران:
 
ارجاع بیماران بستری و سرپایی به بیمارستانهای دیگردرصورت لزوم و اعزام بیماران بی سرپرست و سرراهی به پرورشگاه بعدازحاصل شدن بهبودی ازطریق مراجع ذیصلاح  ، ارجاع والدین بیماران یا همراهی آنان به سازمانهای دولتی وغیردولتی جهت دریافت کمکهای لازم .
 
بیمه نمودن بیماران بی بضاعت :
 
یکی از اهداف مددکاری این بیمارستان در جهت حمایت و ویزیت بیماران بی بضاعت است که با کمک از پزشکان متخصص محترم بیمارستان به این گروه گام هائی برداشته شده است . ولی به دلیل کثرت این بیماران خصوصا درطبقه کم درآمد و ضعیف جامعه روستائی و شهری مشکلات و مسائلی را به همراه داشته است .
 
 بیمه نمودن بیمار از چند جهت اهمیت دارد ضمن اینکه با بیمه شدن بیمار حق بیمارستان تضعیف نمی شود و 90% یا 75% هزینه درمان توسط بیمارستان  از واحدهای بیمه اخذ می گردد . ادامه درمان و پیگیری بعدی با دفترچه بیمه بسیار راحت تر خواهد بود ، بویژه برای بیماران نیازمند ، و لذا حمایت مسولین امر و خیرین نیکوکار عزیز در جهت اختصاص بودجه ای برای بیمه گذاری بسیار ارزشمند خواهد بود .
 
 راند کل بیماران که هر کدام تحت چه پوششی هستند اعم از کمیته یا بهزیستی یا بی بضاعت کار اساسی در رابطه با تخفیف را مددکار با اجازه مدیریت انجام می دهد (تصمیم بعهده مدیر است ) بر آن اساس توضیحات لازم به بیمار داده می شود و اگر هیچ بیمه ای نباشد بیمار  بیمه تخت بیمارستانی می شود . اگر آن شخص تبعه خارجی  باشد آنهایی که کارت شناسایی دارند از طریق سازمان ملل هزینه بیمارستان را می پردازند بعضی از افراد بیماری خاص دارند که بیمه خویش فرما می شوند و از طریق کمک و همکاری سازمان ملل هزینه آنها پرداخت می شود .

شرح وظایف واحد مددکاری اجتماعی

1- بررسی و حل مسایل و مشکلات بهداشتی و درمانی مدد جویان بیمار مراجعه کننده به حوزه معاونت درمان از جمله مصاحبه ،  اجرای طرحهای کمکی در رفع مشکل آنان.
2- راهنمایی و معرفی مددجویان مراجعه کننده جهت دریافت امکانات پزشکی و پیراپزشکی به مراکز درمانی تابعه و دیگر موسسات درمانی کشور .
3- پیگیری درمان مددجویان بیمار و ایجاد ارتباط با موسسه درمانی ارائه دهنده خدمات پزشکی .
4- شناسایی و ایجاد ارتباط حرفه ای با منابع مالی ، اجتماعی ، رفاهی و درمانی جهت کمک به حل مشکل اقتصادی مددجویان بیمار در پرداخت هزینه های درمانی همچنین در صورت نیاز ارتباط با موسسات خیریه ، کمیته امداد یا سازمان بهزیستی .
5- بررسی شکایات واصله از واحد مددکاری مراکز و ارائه گزارش و پیگیری در جهت رفع مشکل شاکیان .
6- نظارت ، بازدید و کنترل بر حسن اجرای وظایف واحدهای مددکاری مراکز درمانی تابعه و هماهنگ نمودن آنان با خط مشی ستاد ذیربط .
7 - تشکیل جلسات توجیهی مددکاری و ارائه مشورتهای تخصصی به مددکاران واحدهای تابعه جهت ارتقاء و پیشبرد کمی و کیفی فعالیت های مددکاری .
8- جذب وتوزیع مناسب نیروی انسانی واحدهای تابعه مددکاری اعم از نقل و انتقال ، استخدام و بکارگیری مشمولین طرح نیروی انسانی .
9 - همکاری در تشکیل دوره های آموزشی حین خدمت جهت بالا بردن کیفیت امور مددکاری
10- جمع آوری آمار و اطلاعات درخصوص فعالیت های واحد مددکاری مراکز تابعه و بررسی ،پایش ،ارزشیابی فعالیتها و انعکاس به مقامات ذیربط
12-همکاری و ارائه خدمات مددکاری اجتماعی یا اعزام مددکاران جهت کمک به آسیب دیدگان حوادث طبیعی از جمله زلزله ، سیل و حوادث غیر طبیعی
13-ایجاد هماهنگی بین خدمات مددکاری اجتماعی و سایر فعالیتهای درمانی ستاد
14-برنامه ریزی در جهت آشنا نمودن و جلب افراد خیر و موسسات و نهادها درخصوص همکاریهای بهداشتی درمانی و رفاهی
 15-انجام تحقیقات و پژوهشهای اجتماعی ، درمانی در ارتباط با وظایف مددکاری و ارائه نتایج بدست آمده به مقامات ذیربط جهت برنامه ریزیهای مقتضی َ
16-انجام هماهنگی های لازم جهت اجرای دستورالعملها و مقررت ابلاغی بهداشتی – درمانی از وزارتخانه و یا دانشگاه علوم پزشکی
17- مشارکت جدی در کمیته های بیمارستانی در جهت تحقق اهداف مددکاری اجتماعی در ارتقاء ارائه خدمات به ارباب رجوع
18-شرکت در دوره های آموزشی و همایش ها و..مرتبط با رشته مددکاری اجتماعی در رسته بهداشت و درمان جهت روزآمد کردن اطلاعات و آموزه ها جهت به کارگیری

در حوزه مصدومین ترافیکی :

19-جمع آوری و بررسی هزینه های تخفیفی رایگان اعمال شده از واحدهای مددکاری مراکز و اعلام مبلغ تخفیفی به وزارت متبوع ، همچنین پیگیری جهت بودجه تخصیصی از وزارت متبوع و اختصاص آن به مراکز
20-جمع آوری و بررسی کلیه پرونده های مصدومین ترافیکی مراکز دانشگاهی و غیر دانشگاهی تحت پوشش دانشگاه و اعلام مبلغ تخفیفی به وزارت متبوع ، همچنین پیگیری جهت بودجه تخصیصی از وزارت متبوع و اختصاص آن به مراکز .
21-پیگیری بودجه های مربوط بیماران خاص، صعب العلاج و سرطان و دیابت و نیازمندان
22-بررسی کلیه فاکتور پروتز های پرونده مصدومین ترافیکی و پیگیری امر در صورت مغایرت  فاکتور ها و هزینه آنها با خدمات ارائه شده
23-بازدید از واحدهای حسابداری ،ترخیص، اورژانس، داروخانه، بخش های جراحی، تجهیزات پزشکی ، مدارک پزشکی  مراکز درمانی و ارزیابی عملکرد آنها جهت بررسی وضعیت مصدومین ترافیکی و اسناد مربوط به آنها
در حوزه قطب های  سرطان:
24- پیگیری جهت توسعه بخشهای قطبی حمایت از بیماران سرطانی
25-جمع آوری و بررسی کلیه پرونده های مربوط به بیماران سرطانی وبیماران خاص ، صعب العلاج جهت دریافت تخفیفهای اعمال شده از وزارت متبوع و تخصیص آن به مراکز
26- برگزاری کلاسهای آموزشی برای خانواده بیماران سرطانی

 

آخرین ویرایش۱۸ دی ۱۳۹۸