کلینیک و پاراکلینیک

تعداد بازدید:۴۳۶

کلینیک و پاراکلینیک بیمارستان

داخلی

زنان

جراحی

قلب و عروق

اطفال

اعصاب و روان

اکو

تست ورزش

آزمایشگاه

دیالیز

فیزیوتراپی

سونوگرافی و رادیولوژی

داروخانه

 

 

 

 

آخرین ویرایش۱۸ دی ۱۳۹۸