اهداف کلان

تعداد بازدید:۳۹۵

اهداف کلان بیمارستان سیدالشهدا(ع) شهرستان زهک

  • ارتقای کمی و کیفی خدمات درمانی بر اساس استاندارد های حوزه سلامت در ایران
  • ارتقا شاخص های درمانی با تاکید بر شاخص های ایمنی بیمار،مدیریت خطا و خطر و بهبود مستمر کیفیت
  • ارتقای رضایتمندی و مشارکت ذینفعان کلیدی(بیماران/همراهیان، کارکنان، فراگیران، بیمه های طرف قرارداد و ...)
  • بهبود زیرساخت های آموزشی و پژوهشی

 

آخرین ویرایش۱۸ دی ۱۳۹۸