رسالت

تعداد بازدید:۳۷۸

رسالت ما

ما به اعتقاد به ارزش های والای انسانی و اسلامی و با در نظر گرفتن منافع مددجو عدالت محوری ارتقاع مستمر کیفیت و با استفاده از مدیریت دانش محور مصمم به ارایه خدمات تشخیصی مراقبتی و درمانی به بیماران و مراجعین با بالاترین کیفیت و ایمنی میباشیم.

آخرین ویرایش۱۸ دی ۱۳۹۸