چشم انداز

تعداد بازدید:۳۶۹

چشم انداز

ما برآنیم تا با استعانت از خداوند متعال سرآمد در ارایه بهترین خدمات بالینی و خوشنام در نزد گیرندگان خدمت در سطح منطقه باشیم.

ارزش های ما

1-تحقق ایمنی بیماران و کارکنان

2-بهبود مستمر کیفیت خدمات

3-رعایت حقوق بیماران همراهان و کارکنان

4- رعایت موازین شرعی و اخلاق حرفه ای

5- تعهد به تامین رضایت بیماران و تکریم ارباب رجوع

6- احترام به کارکنان

آخرین ویرایش۱۸ دی ۱۳۹۸