محل بازی کودکان بخش اطفال

۱۹ اسفند ۱۳۹۸ | ۰۸:۰۳ کد : ۲۸۲۵ اخبار بیمارستان
تعداد بازدید:۲۸۹
به گزارش روابط عمومی بیمارستان سیدالشهدا زهک دکتر مصطفی عرب یعقوبی ، بگذارید کودکان در فضای باز و محیط سبز به بازیکردن مشغول شوند برای سلامت و روحیه آنان بسیار مفید و بی نظیر خواهد بود. به طور کلی بازی های کودکانه شکل دیگری گرفته اند اما باید این نکته رو بازگو کنیم که هیچ چیز مثل بازی کودکان درفضای باز نمی تواند باعث رشد جسمی ، روانی انها شود ازاین رو بیمارستان سیدالشهدا زهک در نظر گرفته که محلی را جهت کودکان بستری دربخش اطفال محیطی رابرای بازی آماده تا باعث شادی روح و جسم انها شود
محل بازی کودکان بخش اطفال

( ۲ )

نظر شما :