احداث بایگانی ریلی

۱۵ بهمن ۱۳۹۸ | ۱۱:۲۷ کد : ۲۷۴۸ اخبار بیمارستان
تعداد بازدید:۱۵۹
به گزارش روابط عمومی بیمارستان سیدالشهدا زهک دکتر مصطفی عرب یعقوبی اظهار داشت درراستای گسترش وتوسعه سهولت کار محل بایگانی قدیم به بایگانی ریلی جدید انتقال یافت بااستفاده از بایگانی ریلی افراد می توانند به مدارک وآرشیوهای خود به راحتی دسترسی داشته باشند ازهمین رو موجب می شود کارهای روزمره انان باسرعت بیشتری پیش رود
احداث بایگانی ریلی

نظر شما :